Агенция за Киберсигурност


Защита за вашите данни

Защо да изберете нас?

Индивидуален подход

Имаме индивидуален подход към всеки клиент според неговите нужди, характеристики на системите и рисков фактор. По този начин гарантираме добра ефективност и отлично ниво на защита.

Професионализъм

Нашият екип има дълъг опит в B2B сферата. Знаем колко е важно дългосрочната перспектива с всеки един клиент, затова винаги подхождаме професионално и етично.

Ориентирани към бизнеса

Нашият екип е не просто съставен от добри IT специалисти, но и от хора, разбиращи бизнеса. Знаем колко е важно да запазим процесите и нормалния режим на работа на вашите системи.

Cybrary Certification
CompTIA Security+ Course Completion
Cineca Cyber Security
Zsecurity

РешенияАнализ

 • Пенетрейшън тест
 • Анализ на уязвимостите
 • Анализ на информационни системи
 • Тест на служителите (социално инженерство)


 • Защита

 • Отстраняване на уязвимости
 • Обновяване на нивото на сигурност на софтуерни системи
 • Подобряване нивото на информираност на служителите


 • Контрол

 • Оценка на риска
 • Мониторинг/Логинг системи
 • Дефиниране и внедряване на допълнителни методи за контрол на достъпа
 • Обучение на екипа


 • Консултиране

 • Консултиране при софтуер разработки
 • Консултиране при инциденти
 • HIPAA
 • GDPR
 • ISO